Zodpovednosti za pôdu

BEZPEČNÉ PROSTREDIE, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť sa snaží zabezpečiť zamestnancom bezpečné a zdravé pracovisko tak, aby nedochádzalo k dopadom na región a jeho okolité prostredie. Medzitým investovala do vybudovania priemyselného zariadenia na čistenie vody a zavedenia rôznych technológií s cieľom dosiahnuť ekologickú a čistejšiu výrobu, zvýšiť efektivitu a zabezpečiť kvalitu.

New-and-High-tech-Enterprise