Schopnosť služby

SYSTÉM SLUŽIEB NINGBO RUNNER

Pokoj

Po srdci človeka

Buďte si istí

Spoločnosť NINGBO RUNNER vybudovala rozsiahle trojrozmerné logistické centrum s cieľom štandardizovať mechanizmus riadenia zásob dodávateľov, znížiť náklady na logistiku, ušetriť miesto v zásobách, zamerať sa na skrátenie dodacej doby materiálov s úzkym hrdlom, urýchliť efektívnosť spracovania a dosiahnuť zdroje zdieľanie a najvyššia efektivita prostredníctvom budovania platformy dodávateľského reťazca, čím sa zvyšuje kapacita dodávky produktov a spokojnosť zákazníkov.

01 FLEXIBILNÁ DODACIA SLUŽBA

Spoločnosť NINGBO RUNNER vybudovala rozsiahle trojrozmerné logistické centrum s cieľom štandardizovať mechanizmus riadenia zásob dodávateľov, znížiť náklady na logistiku, ušetriť miesto v zásobách, zamerať sa na skrátenie dodacej doby materiálov s úzkym hrdlom, urýchliť efektívnosť spracovania a dosiahnuť zdroje zdieľanie a najvyššia efektivita prostredníctvom budovania platformy dodávateľského reťazca, čím sa zvyšuje kapacita dodávky produktov a spokojnosť zákazníkov.

02 STRATEGICKÝ SYSTÉM DODÁVKY DODÁVKY

Spoločnosť NINGBO RUNNER nadviazala dlhodobú a úzku spoluprácu s väčšinou dodávateľov a dosiahla tak spoločný rast. Zameriava sa na systematické vedenie a audit svojich dodávateľov, zavádza špeciálne programy školení dodávateľov a poskytuje školenia. Okrem toho organizuje dodávateľov, aby sa naučili štíhlu výrobu s cieľom podporiť rozvoj.