Priorita kvality

Aplikáciou riadenia a kontroly zamestnancov, strojov, materiálu, metód, prostredia a merania na praktickú prácu vytvára WRN kompletný súbor systému riadenia kvality, aktívne podporuje štíhlu výrobu a buduje dôveryhodný kvalitný podnik.

WRN-Institute-of-LivableAir

SYSTÉMOVÁ CERTIFIKÁCIA

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

CERTIFIKÁCIA VÝROBKU

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

ODBORNÉ TESTOVACIE CENTRÁ

Certification-CCC
Projekt zeleného filmu
Experimentálny test

Certification-CCC
Meranie
Experimentálny test

Certification-CCC
Čistenie vzduchu
Experimentálny test

Certification-CCC
Prázdny čistý výkon
Experimentálny test

Certification-CCC
Vlastnosti produktu
Experimentálny test

Certification-CCC
Formovanie materiálu
Experimentálny test