Historický vývoj

2017 Development Center

V roku 2017 bolo založené vývojové centrum s cieľom vylepšiť front-end trhu a produktov.

2014 Nová továrenská budova

Nový začiatok

V roku 2014 sa oficiálne začala výstavba dielne fázy II so stavebnou plochou 24 000 m².

2012 Nová technológia

Nové projekty

V roku 2012 bola úspešne vyvinutá technológia RPVD so zeleným povlakom a ďalej sa rozvíjal projekt čistenia čerstvého vzduchu.

2009 ERP systém

V roku 2009 bol úplne spustený ERP systém.

2008 Nová éra podnikov

V roku 2008 bol uvedený do prevádzky priemyselný park Weilin, ktorý spoločnosti otvoril novú éru.

2006 Veľké laboratóriá

V roku 2006 bolo založené veľké aerodynamické laboratórium.

2004 Predstavenie projektu

V roku 2004 bol predstavený projekt centrálneho vetrania klimatizácie.

2002 Založenie spoločnosti